ANESZ

Alpokalja Nagycsaládos Egyesület

Szombathely

Alpokalja Nagycsaládos Egyesület

Szombathely

„A családok jövője – A jövő családjai” konferencia Brüsszelben

Szeptember 30-án  a brüsszeli konferencián

Az Európai Parlament (EP) brüsszeli székházában „A családok jövője – A jövő családjai” címmel tartottak konferenciát szerdán, szeptember 30-án, amelyen
az egyesületünk elnöke és titkára vett részt.

A konferencia Hölvényi György és Pelczné Gáll Ildikó, Magyarország európai parlamenti képviselői, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), valamint a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) szervezésében került megrendezésre.
Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője, a rendezvény egyik házigazdája rámutatott, hogy a konferencia legfontosabb célja a tagá llamok hatékony családpolitikájának kezdeményezése lehet. Hangsúlyozta, hogy Magyarország Alaptörvénye a családra, mint egységre tekint és kiemelten védi a házasság intézményét. „A magyar kormány meggyőződésből, évek óta következetesen szélesítette a családok támogatását szolgáló eszköztárát, rövid és hosszú távú intézkedések egész sorával” – mondta a képviselő.
Pelczné Gáll Ildikó, a FIDESZ EP-képviselője, az uniós parlament egyik alelnöke kiemelte, hogy az európai intézmények nem foglalkoznak egy valóban fontos kérdéssel, a családtámogatással. „Nincs kellő figyelem, nincs kellő támogatás és er� �forrás a tagállami rendszerek jó gyakorlatainak összesítésére, megosztására, a családokra kiható társadalmi változások követésére. Az EU saját létét kockáztatja, ha nem ismeri fel e kérdés jelentőségét” – hangsúlyozta a képviselő.
A NOE képviseletében Joó Kinga arra az álláspontra helyezkedett, hogy a családok jóléte Európa jólétének az alapja.
Szabó Endre, a KCSSZ tiszteletbeli elnöke kifejtette, hogy a társadalom számára fontos a pozitív család megfogalmazása, amelynek alapja a jó házasság. A jelen levő civil szervezetek képviselői a család értékeinek elkötelezett támogatói.
Székely András, a Három Királyfi, H árom Királylány Mozgalom képviselője ismertette, hogy mozgalmuk célja annak elősegítése, hogy aki gyerekre vágyik, annak lehessen gyermeke. A szervezet célja a gondolkodás megváltoztatása, gyerekbarát és gyermekvállalás-barát környezet kialakítása, hogy mindenki úgy érezhesse gyereket szülni érték, érdemes.
A rendezvényen Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára felszólalásában elmondta: Magyarország családbarát ország, a családközpontú megközelítésre pedig mind Magyarországon, mind szerte Európában szükség van. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon vannak olyan erős civil szervez etek, amelyek a családokat helyezik a középpontba, és a kormány is ezeket az értékeket igyekszik érvényesíteni. Novák Katalin leszögezte, a kormány családpolitikájának lényege az, hogy megadja a szabad választás lehetőségét, és megteremtse a boldogulás feltételeit a munkahely, a gyermekfelügyelet, hosszú távú és kiszámítható családpolitika, valamint a családbarát gondolkodás területein.
Kiss Tamás romániai magyar szociológus, kisebbségkutató a Kárpát-medencei demográfiai kutatás eredményeit ismertette, hangsúlyozva, hogy az őshonos kisebbségek létszámának csökkenéséhez az alacsony népszaporulaton túl a nagymértékű asszimiláció és identitásváltás is hozzájárul.
Márki László, az Európai Nagycsaládos Szövetség elnöke felszólalásában kifejtette, hogy szükségszerű a kormányzat részéről a megfelelő adókedvezmény kidolgozása, a kedvezőbb közüzemi díjak biztosítása, a családon belül végzett fizetetlen munka értékelése, valamint a nyugdíjrendszerben a felnevelt gyermekek számának a figyelembe vétele.
Marijana Petir, Horvátország EP-képviselője „A hagyományos család, mint a modern társadalom sarokköve” című témát fejtette ki, ismertetve országa demográfiai nehézségeit.
Anna Záborská, kereszténydemokrata politikus, szlovákiai EP-képviselő immár a harmadik választási időszakban dolgozik európai parlamenti képviselőként. A konferencián előadóként vett részt, és első mondatában szeretettel köszöntötte a résztvevők közt Bauer Editet, akivel hosszú évek óta szorosan együttműködnek, szakpolitikai kérdésekben segítik egymást.
Anna Záborská „A családbarát társadalom modellje Európában” című előadásában azt hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamentnek a családpolitika tekintetében nincs jogköre, a tagországok kompetenciájába tartozik, viszont nagyon sok EP-döntés van hatással a családok életére. A stratégiai irányelvek közt, amelyet az EP 2020-ig kitűzött, a foglalkozt atottság emelése is szerepel, amíg azonban a gyermeket nevelő anyák nem kapnak segítséget a munkaerő piacra való visszatéréshez, az irányelv nem teljesíthető, fejtette ki a képviselő asszony.
A szünet után a konferencia „A család és karrier – alternatív megoldások Európában” című kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott, amelyben közreműködött a párizsi Sorbonne Egyetem professzora, Gérard-François Dumont, Uhereczky Ágnes, a COFACE és Varga Anikó, a NOE képviseletében, valamint  Pelczné Gáll Ildikó, aki a beszélgetést vezette.

Felszólalt a vitában Bauer Edit, aki 10 évig végezte munkáját EP-képviselőként. Tagja volt a Foglalkoztatási �=9s Szociális Bizottságnak, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságnak és tevékenykedett az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban is. Bauer Edit most a társadalmi felelősségre irányította a hallgatóság figyelmét, hiszen az EU-ban a gyermekek 28%-a él szegénységben, 15%-a  korai iskolaelhagyó. A nők és a férfiak bére közt szakadék tátong, és sajnos a bérolló éppen akkor nyílik ki, amikor a nő a gyermekszülés után visszatér a munkahelyére, ami azt mutatja, hogy a munkáltatók nem szívesen alkalmaznak gyermeket nevelő anyákat.  Igaz, hogy az utóbbi években a tagországok túlnyomó része több pozitív lépést tett a családok he lyzetének javítására, de még határozottabb intézkedésekre van szükség.
„Az Európai Parlament kudarca ezen a téren, hogy a 2008-2012-es választási időszakban az anyasági szabadsággal kapcsolatos irányelveket nem sikerült elfogadni, a sok erőfeszítés ellenére sem.” – mondta Bauer Edit a konferencián.
Jelenlétével megtisztelte a konferenciát az Európai Parlament több képviselője: Tőkés László, Csáky Pál, Sógor Csaba, Gál Kinga.
A témához a több mint 80 meghívott vendég közül, akik a civil szervezetek képviselőiként érkeztek a konferenciára a Kárpát-medencéből, néhányan hozzászóltak, mint az erdélyi Tiboldi Beáta, délvid=3�ki Horváth László, Bárándi-Nagy Viktória Győrből, Mórucz Lajosné, a Gólyahír Egyesület elnöke.
A határon túlról a KCSSZ és Családlánc tagszervezeti közül jelen volt Délvidékről Horváth László, a zentai Házas Hétvége Mozgalom, és Pejin Teréz, a zentai Gyermekbarátok Egyesülete képviseletében, Gajda Nóra, a Kolibri NCSE elnöke, Benák-Búcsú Emese, a szabadkai Smile Nagycsaládosok Egyesülete elnöke, valamint Jaksa Robert, az Innovációs Központ elnöke.
Erdélyből Tiboldi Beáta, a Csíki Anyák Egyesületének elnöke vett részt a konferencián. Felvidéket Bauer Edit, a Carissimi Nonprofit Alap kuratóriumának tagja, Pogány Erzsébet, a Sz=3�vetség a Közös Célokért igazgatója, Hideghéthy Andrea, a KCSSZ régiós munkatársa, valamint Both Hedvig, a Keresztény Ifjúsági Közösségek tagja képviselte Brüsszelben.

Magyarországról a Nagycsaládosok Országos Egyesületének csoportjai mellett Nacsa Lőrinc, az EMMI politikai tanácsadója, Balásházy Imre, az Európai Családtudományi Társaság elnöke, Herjeczki Kornél, a Harmat kiadó igazgatója, Zaymus Eszter, az Emberi Méltóság Központ igazgatóhelyettese, a Família Nagycsaládosok Egyesülete Győrből, a Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete, az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület Szombathelyről, valamint a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom k épviselői voltak jelen.
A KCSSZ támogatásával 57 személy repülővel és további 18 személy pedig Hölvényi képviselő úr vendégeként busszal utazva kapott lehetőséget a konferencián való részvételre.

21 Bauer Edit és Szabó Endre 32 Résztvevők 150930 Brüsszel 021 20150930_100225 20150930_113442 20150930_193731 img_2596

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Facebook
Twitter
Események

2017 évi beszámoló és 2018 tervezet

– 2018-as évben szeretnénk meglepni egy olyan támogatással  ezeket a családokat , hogy a Savaria Karneválon a felvonulást lelátókról nézhessék, bejuthassanak a Történelmi Témaparkba, megnézhessenek

Részletek »