Bemutatkozunk

Az „Alpokalja  Nagycsaládos Egyesület Szombathely” egyesületét  1988 november 3-án harmincegy család alapította. Ma több mint 650 család tartozik hozzánk. Egyesületünk alapszabályban rögzített célja: „A szülői hivatás megbecsülésére, a gyerekek vállalásának tiszteletére nevelés, a házasságért érzett felelősség erősítése, a családi életre nevelés”. Célunk továbbá: „felmutatni a társadalom számára és tudatosítani azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok hordoznak”: az önzetlen, az áldozatot is hozni kész szeretetet, a kenyér megosztásának képességét, a kicsiben is bővelkedést, a fontos dolgok megbecsülését, a kicsik és gyengék elfogadását, a jókedvű adni tudást.

Egyesületünk hangsúlyosan független a politikától, a pártoktól, és nem vallási szervezet. De határozott, Alapszabályunkba rögzített elveket vallunk.

Létrehoztunk egy önsegítő, és egymást is segítő közösséget, amely érdekvédelmet, tanácsadást, segítésnyújtást végez, valamint programokat szervez, továbbá közvetíti az adományokat a rászorulóknak.

Ha vállaljuk a házastársat, hűen jóban és rosszban, ha elfogadjuk a bőséges gyermekáldást nem törődve az ezzel járó nehézségekkel, akkor bizonyára nem vagyunk magunknak élő, önző emberek. Természetes tehát, hogy nyitottak vagyunk a társadalom felé. Mi nem csak tagcsaládjaink, de minden magyar család, házastárs és gyermek érdekeit képviseljük.

Kirándulás
Disznóvágás

Mi tudatosan vállaltuk a nagycsaládos létet, a több gyermeket, minden ezzel együtt járó nehézséggel együtt. Mi a több gyermeket nem tekintjük a megélhetés egy sajátságos eszközének, bár valljuk, hogy gyermek nélkül nem lehetséges boldog, és teljes élet. Nem vagyunk aszkéták és mazochisták, sokkal inkább olyan emberek, akik tudatosan törekszünk a szép, az értékes, az örömökkel teli életre. Mindnyájunknak megvan a maga baja, mégis derűs lélekkel valljuk, hogy: „Így élni jó!” A számtalan nehézséggel küzdő, jövőjét kereső, gyakran kiúttalan társadalomnak pedig felelősen üzenjük: „A több gyermek nem a probléma, hanem a megoldás!”

Feladatul tűzte ki az egyesület, hogy beleszólhasson a közügyek és a törvényalkotás őket érintő döntéseibe. A szülői hivatásra, a gyermek vállalásának tiszteletére való nevelés a másik fő feladatunk ugyanúgy, mint felmutatni a társadalom számára azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok hordoznak.

Célul tűztük ki, hogy gyermekeinket felkészítjük a felnőtt korra, a házasságra és a családi életre azáltal, hogy megerősítjük az erkölcsi alapjaikat, értékrendjüket és a jellemfejlődésüket.

Az előzőekben vázolt feladatok és célok eléréséhez a következő tevékenységet végzi az egyesület, melynek minden tagja társadalmi munkában dolgozik:

 • az egyesület helyiségében állandó ügyelet van, ahol a családok találkoznak, itt vannak a foglalkozások, tréningek,
 • adománygyűjtés és elosztás
 • fiatalok klubjának működtetése,
 • anyagi, szellemi és szervezési erőforrások felkutatásával támogatást szerez a tagok részére,
 • támogatásra szoruló családok felkutatása és segítése,
 • kapcsolattartás a védőnőkkel és családsegítőkkel,
 • kirándulások, tárborozások, rendezvények szervezése,
 • környezeti nevelés,
 • egészséges életmód megszerettetésével, mozgásneveléssel, sportolási lehetőségekkel alkalmat ad az egyesület a családok, a felnőttek és a fiatalok , gyermekek együtt programokban vegyenek részt,
 • külföldi családokkal való kapcsolattartás,
 • érdekképviselet,
 • az egyesület elnöke és titkára a NOE választmány tagja, összekötő a NOE és a régió között.
Események

2017 évi beszámoló és 2018 tervezet

– 2018-as évben szeretnénk meglepni egy olyan támogatással  ezeket a családokat , hogy a Savaria Karneválon a felvonulást lelátókról nézhessék, bejuthassanak a Történelmi Témaparkba, megnézhessenek

Részletek »