ANESZ

Alpokalja Nagycsaládos Egyesület

Szombathely

Alpokalja Nagycsaládos Egyesület

Szombathely

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Alpokalja Nagycsaládos Egyesület Szombathely

KÖZGYŰLÉSE

 

 

 1. április 22. 17 óra

Helyszín: Szófia utcai klubhelység

Megjelent: 31 fő

Nagycsaládos tag: 30 fő szavazóképes, 1 fő meghívott vendég.

 

A közgyűlés határozatképtelen az alacsony részvétei szám miatt, ezért a megismételt közgyűlést 2016. április 17óra 30 perc kezdéssel levezetjük változatlan napirendi pontokkal.

 

Görcz Csaba elnök köszönti a jelenlévő tagtársakat. Felolvassa a kiküldött napirendi pontokat. Javasolja Halász Imrénét levezető elnöknek.

Tagság: 29 igen, és 1 tartózkodással elfogadja.

Halász Imréné javaslatot tesz:

 • A jegyzőkönyv vezetőre
 • A két jegyzőkönyv hitelesítő személyére
 • A napirendi pontok elfogadására.

Jegyzőkönyv vezető: Baltavári Andrea

Tagság: 29igen és 1 tartózkodással elfogadja

Jegyzőkönyv hitelesítők: Keszti Zoltánné és Tóth László

Tagság 28 igennel és 2 tartózkodással elfogadja

Napirendi pontok:

 • Az elnök beszámolója az Egyesület működéséről.( Görcz Csaba)
 • Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése. (Baracska Tiborné)
 • Az Ellenőrző bizottság jelentése ( Mihalik Zita)
 • A beszámolók és a jelentések megvitatása. Szavazása
 • A 2016. évi költségvetés előterjesztése. ( Baracskáné Zsuzsanna)
 • Elkövetkező programok ismertetése
 • – pályázati lehetőségek, – élelmiszer adomány

Tagság: 30 igen szavazattal elfogadja.

 

Görcz Csaba elnök  éves beszámolója: Az eddigi munkát köszönöm. Az elmúlt évben  a tagság egy kicsit aktívabb volt.  Jó lenne, ha még egy kicsit fokoznánk a közösségi munkában való részvételt. A programok jelentős részét teljesítettük.

 1. Tagság

Tagnyilvántartás:

Tagság létszáma: 2015. év végén a taglétszám: 122 család  – ebből fizetett 98 család.

Új belépők, 7 család,  fiatalok. Ez nagyon örvendetes.

Aki nem fizet tagsági díjat márc 31-ig, azt felszólítjuk, s ha akkor sem fizet, akkor töröljük a névsorból. Így a megalakulástól számítva 714 családot regisztráltunk.

A 98 családból  kb. az egyharmada vesz részt a segítésben , egy másik kis rész a programokon is, több mint  a fele  „csak van”. Sokan vannak olyan tagok, akik csak az uszodabelépő, korcsolyabelépő, adományok miatt tagok, vagy a kedvezményekért, vagy az ingyenes élelmiszerért.

 

 1. Pályázatok
Jóléti Alapítvány – karácsonyi csomag 60 csomag  és 5000,- Ft/csomag
Jóléti Alapítvány „Felemelő szeretet” 150.000
Kulturális és Sportbizottság/önkormányzat 250.000
Szociális Bizottság / Önkormányzat – Disznoölés 250.000
Szociális Bizottság / Önkormányzat – Fűtés 150.000

 

 1. 2015. évi programok
 2. Rendezvények:

–    Sport: Fitness, teke, bowling, korcsolya, strandolás

–    Nőnapi és őszi tekézés

 • „Farsang farka”: fánksütés
 • Húsvéti, adventi és karácsonyi előkészület – kézműves
 • Savaria Karneválon kézműves foglalkozást tartottunk
 • Kalandváros, Holdfényliget
 • Bográcsozás, palacsintasütés
 • Évértékelés
 • Civil Bál
 • Városi családnap szervezése, rendezése és részvétel
 • Civil kerekasztalnál több irányú képzésen vettünk részt pl. adó, informatika, számvitel stb.
 • Cinka Panna Kulturális Egyesület Képzésén két vezetőségi tag vett részt
 • Értéktár konferencián való részvétel
 • MMI konferencián való részvétel
 • Elnök Úr és a Titkár részt vett Brüsszelben a „Családok jövője, a jövő családjai” konferencián
 • Elnök Úr részt vett Zágrábban… konferencián
 • Titkár részt vett Máriabesnyőn az Emberi Méltóság Egyesület képzésén
 • Disznóölés, rászorulók támogatása
 • Kirándulások: Balaton körül, Pannonhalma, Kemenesszentmárton, Pécs, és a Szent Márton nevű helységek meglátogatása

 

 1. Részvétel a NOE programokon:

–     A NOE éves országos találkozóján, Hortobágyon pénz hiányában nem tudtunk részt venni.

–     Közgyűlésen, választmányi gyűléseken

NOE-s problémák:- tagok lehetnek csak, tagcsaládok nem.

– kettős tagdíj, külön nyilvántartás, új belépési

nyilatkozatok kitöltése

–  holnapi közgyűléshez aláírt meghatalmazásokat kell

vinni

– régiós rendszer átszervezése, mi régiónk maradt.

– NOE részesülhet állami támogatásban a taglétszám

függvényében – fontos a taglétszám

 1. Tevékenység:

–    Ruharaktár folyamatos működtetése és rendben tartása

–   Tanácsadás

–   Kertrendezés

–   Adománygyűjtés

–   Épületünk állagmegóvása, padlás lomtalanítása – ideglenes jelleg 2016-ig

–   Saját retro kiállításunk beindítása, folyamatos

–   Saját könyvtár létrehozása, további bővítése

–   Tagjaink gyermekeinek idegen nyelvi korrepetálása

–   3 fő közfoglalkoztatott és az NMI közfoglalkoztatottja

–   Az Egyesület vezetősége 7 közgyűlést tartott

 

 1. Civil együttműködés:

 Partnerek:

 

 • Vas Megyei Civil Kerekasztal tagjai vagyunk, elnökünk a Civil Kerekasztal vezetőségi tagja
 • Herényi Kulturális és Sport Egyesület
 • Vas Megyei Karitász
 • Testvérvárosi Egyesület
 • Máltai Szeretetszolgálat
 • Családsegítő Szolgálat
 • Magyar Vöröskereszt
 • Esélyek Háza
 • TEGYESZ
 • Baptista felekezet
 • HÁROFIT – Kisebbségi Egyesület
 • Oszkói Hegypásztorkör
 • a város Civil Fórumában képviselet
 • együttműködési szerződést kötöttünk az önkormányzattal a Szent Márton jubileumi év kapcsán az Önkormányzattal
 • AGORA-val együttműködési szerződést kötöttünk
 • Civil Információs Központ

 

Támogatók:

 

 • Agora Kulturális és Turisztikai Központ
 • Vas Megyei Vízmű ZRT
 • Ditech BT
 • Salvator Gyógyszertár Vép
 • Galambos Trans
 • Tesco
 • Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakközépiskola
 • Holnap Könyvkiadó
 • Savaria Csokinagyker
 • Bedő Nikoletta pályázatíró

Köszönöm az eddigi munkát, aktivitást kérek a továbbiakban is.

Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.

Tagság: 29 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadja az éves beszámolót.

Baracskáné Zsuzsanna:  Beszámol a gazdálkodásról, költségvetésről és  ismerteti a közhasznú jelentést.(email-ban minden család megkapta)

Tagság: 29 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja a 2015. évi költségvetést.

Tagság:  30 igen szavazattal  elfogadja a közhasznú jelentést.

Ellenőrző Bizottság részéről Mihalik Zita  beszámol. ( Melléklet 1 ) Számlák rendben vannak. Könyvelőt szükséges tartanunk a bonyolult könyvelés miatt. Ugyan megint drágább lett a  havi díj . Kérdés az 556 ezer forint csökkenésnek oka?

Baracska Zsuzsa: a lekötött pénzből, a kamatokból a működésre kellett költeni.

Görcz Csaba: Nem voltunk fenn az Országos Bíróság honlapján, ezért kizártak minket minden pályázatból, amit a működésre tudtunk volna felhasználni.

Tagság: 29 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadja az Ellenőrző bizottság beszámolóját.

Baracskáné Zsuzsa: 2016 évi költségvetési javaslatot felolvassa. ( email-ban mindenki megkapta

Molnárné Trifusz Andrea: Tavalyinak megfelelően készült az idei is, de figyelembe kell venni, hogy egyik esetben sem kaptunk annyit, mint amennyit megpályáztunk. Ezért kérnék mindenkit, hogy aki teheti segítsen a pályázatok írásában. A tagdíjon kívül ez az egyetlen pénzforrási lehetőségünk.

Baracskáné Zsuzsa:  Van-e még hozzászólás?

Tagság:  30 szavazattal elfogadja a 2016 évi költségvetési tervezetet.

Molnárné Trifusz Andrea: Új adományszervezőket javasol: Mészárosné Mariann, Szita Gáborné, Viczértesné Eszter, Repcsényiné Szilvia

Tagság: 27 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadja.

Molnárné Trifusz Andrea:         

 1. évi programok:
 • Szociális Fórum
 • havonta rendszeres kézműves foglalkozások
 • Biciklitúra
 • Gyalogtúra
 • Bp-en múzeum, kiállítás látogatás
 • Kárpátalja kirándulás
 • Rendszeres sportolás és játékfoglalkozás az egyesületben
 • Részvétel a városi „Farsang farka” programon.
 • Nőnapi összejövetel és tekézés.
 • szánkózás, korcsolyázás, tekézés
 • Nyári bográcsozás.
 • Részvétel a Civil Bálon
 • a Liszt Ferenc Repülőtér meglátogatása
 • kapcsolatfelvétel a szombathelyi Erdészet igazgatójával, erdők és parkerdők látogatása
 • részvétel a régiós és országos találkozón
 • balatoni nyári üdülés
 • készülés a Szent Márton-ünnepre, a Szent Márton Látogató Központ meglátogatása
 • ismételten a város által szervezett Savaria Karneválon és a gyermeknapon szervezés és részvétel
 • Heti két alkalommal gerinctorna: Paragvári Iskolában

 

Együttműködés a NOE-val és a régióval:

 • NOE-val: szeretnénk minél több programon részt venni ; a Válaszmányi Üléseken ott lenni; a találkozókra elmenni; képzéseken részt venni.
 • Régió-val: képzéseken, programokon részt venni

Hamza István: Szombathely Szent Márton Jóléti Alapítvány „Felemelő szeretet”  pályázatára hívj fel a figyelmet a rászoruló családok gyerekek részére. Valamint a „Családok karácsonya” pályázat  időbeni leadására figyelmezteti az egyesületet. Programjaik közül kiemeli ” Márton városa megosztja köpenyét és kenyerét”- mutatkozzunk be  színpadon valamilyen produkcióval.

Görcz Csaba: Fontos az együttműködés más szervezetekkel. Fontos , hogy hol mutatjuk magunkat, mit tudunk adni magunkról, mennyire vagyunk aktívak. Jó kapni, de néha adni is kell. A kárpátaljai szegények részére adományt gyűjtsünk és szervezzük meg a kivitelt is. Utánajárok és vezetőségin javaslatot teszek a megvalósításra.

 

 • Kedvezmények

 

Kedvezmények      
       
Megnevezés Mértéke Partner Kapcsolat kezdete
       
Uszodakedvezmény  450 Ft /óra az úszójegy Vas Megyei Vízmű ZRT 1994.
ANESZ Híradók összeállítása, nyomtatása ingyenes Ditech BT 1995.
Szállítás – adományoké kedvezményes Galambos Trans 2006.
Mozijegy támogatás  200 FT jegyenként Agora Kulturális és Túrisztikai Központ 1995.

 

 

2016 év eleje:

 

 • élelmiszeradományt csak annak adunk, aki befizette a tagsági díjat, aki szeretne kapni ezért érte jön és kitölti a közgyűlésen kiadott nyilatkozatot.
 • NAV-val, Munkaügyi Központokkal való együttműködés
 • tojás, wc papír, kéztörlő, szemeteszsák, nylon zacskó vásárolható az ügyeleten.

Van – e  hozzáfűzni való? Nincs.

Tagság:  30 igen szavazattal elfogadja.

Kőszegfalviné Pajor Klára: A kerekasztal Civil Szervezetek elnöke köszönti az egyesület tagjait és pár gondolattal bemutatja működésük területeit. A kapcsolatot a két szervezet között tovább erősíteni kell.

Görcz Csaba: Zárásként – Jó munkát és egészséget kíván mindenkinek, számítva a közös munkára  és a kellemes együttlétekre.

 

 

 

Szombathely, 2016.április 22.

 

……………………..

Baltavári Andre

jegyzőkönyv vezető

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

…………………………….                                ………………………………………

Tóth László                                                        Keszti Zoltánné

Melléklet 1.

 

Ellenőrző Bizottság beszámolója

 

 1. évben elnyert pályázatok elszámolása határidőre megtörtént. Felhasználásuk a támogatási céloknak és az Egyesület Alapszabályának megfelelt.

Az év során az adományok elszámolása határidőre, rendben megtörtént.

Új Számviteli politika és Pénzkezelési Szabályzat került kidolgozásra az Egyesületnél. Mindkét szabályzat megfelel a hatályos jogszabályoknak és a közhasznú jogállással kapcsolatos többletfeladatokat is megfelelően szabályozza.

 

Bizonylati rend, Leltározási szabályzat, Selejtezési szabályzat kidolgozására is szükség lenne.

 

A működésre és beszámoló készítésre vonatkozó jogszabályok betartásra kerültek.

 

Az egyesület egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági beszámolót készített.  Kiegészítő melléklet még nem került kidolgozásra, pótolni szükséges. A közzétételi kötelezettség erre is vonatkozik.

 

A 2015-ös gazdálkodási év 215 ezer Ft veszteséggel zárult, a saját tőke 9 %-kal csökkent.

 

A gazdálkodás vizsgálata során a bevételi oldalon külön kezeltük a közfoglalkoztatottak bérére kapott támogatást, és a kiadási  oldalon a közfoglalkoztatás miatt felmerült személyi jellegű ráfordításokat.

 

A beszámolóból kiderül, hogy az Egyesület bevételei – amennyiben a közfoglalkoztatottak bérére kapott támogatással korrigáljuk a bevételeket – közel 10 %-kal csökkentek.

A csökkenő bevételek (tagdíjak, támogatások) ellentételezésére szigorú gazdálkodást folytatott az Egyesület.

A kiadási oldalon – szintén a közfoglalkoztatottak kapcsán felmerülő költségeket kiemelve –, 23 %-os költségcsökkenést tapasztalhatunk.

 

A pénzeszközök 556 ezer Ft-tal csökkentek, december 31-én 6.893 ezer F volt.

 

Az eszközök között az Egyesület gazdálkodásában jelentős 1.145 ezer forint került aktív időbeli elhatárolásba, ez miből tevődik össze?

 

 

 

Mihalik Zita

 

 

 

 

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Facebook
Twitter
Események

2017 évi beszámoló és 2018 tervezet

– 2018-as évben szeretnénk meglepni egy olyan támogatással  ezeket a családokat , hogy a Savaria Karneválon a felvonulást lelátókról nézhessék, bejuthassanak a Történelmi Témaparkba, megnézhessenek

Részletek »